J&J CUSTOMER CONNECT Thailand
logo
Section Completed 0 of 5

ยินดีต้อนรับสู่ J&J Customer Connect

ป้อนหลายรายการ# โดยแบ่งด้วยคอมม่า

(หากคุณไม่ทราบเลขที่บัญชีของตน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า)

Section Completed of

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท (สูงสุด 50 ตัวอักษร) *
รหัส Global Location Number
:
ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน
*
สถานที่จัดส่ง
ประเทศ *
Section Completed of

ข้อมูลของคุณ

ขอการอนุญาต *
หมายเหตุ: โปรดขออนุญาตการส่งคำสั่งซื้อหากคุณเป็นผู้ซื้อที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
แผนก: *
(จะใช้เป็นรหัสผู้ใช้ของคุณ)
Section Completed of

ข้อมูลทั่วไป

Section Completed 0 of

การตั้งค่าการสื่อสาร

กำหนดลักษณะอีเมลของคุณโดยเลือกรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ การกำหนดลักษณะจะนำไปใช้กับบัญชีทั้งหมดของคุณภายในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ และสามารถอัปเดตเมื่อใดก็ได้

Send me the notification(s) based on preferences selected below :

1. -เมื่อคำสั่งซื้อของทุกๆบัญชีของฉันได้จัดส่งแล้ว

Not Available

2. -เมื่อคำสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่าน Johnson & Johnson Customer Connect ได้จัดส่งแล้ว

Not Available

3. ประจำวัน / รายสัปดาห์สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่ง [รายงานรายการจัดส่งสินค้า] ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นๆของฉัน

Not Available

รายวัน (7 วันที่ผ่านมา)
รายสัปดาห์
4. แบบรายวัน/รายสัปดาห์สำหรับสินค้าค้างส่งของทุกๆบัญชีของฉัน

Not Available

รายวัน
รายสัปดาห์
5. แบบรายวัน/รายสัปดาห์สำหรับคำสั่งซื้อคงค้างของทุกๆบัญชีของฉัน

Not Available

รายวัน
รายสัปดาห์
6. -เมื่อข่าวสารได้โพสต์ออนไลน์และเกี่ยวข้องกับบัญชีของฉัน

Not Available

7. -เมื่อการแจ้งเตือนข่าวสารได้โพสต์ออนไลน์และเกี่ยวข้องกับบัญชีของฉัน

Not Available

8. -เมื่อข้อมูลข่าวสารได้โพสต์ออนไลน์และเกี่ยวข้องกับบัญชีของฉัน

Not Available

Section Completed of
Previous ยกเลิกการลงทะเบียน

ข้อมูลความปลอดภัย

เลือกรหัสผ่าน *
ป้อนรหัสผ่านซ้ำ *

โปรดป้อนรหัสยืนยันดังที่เห็นในภาพ

Previous ยกเลิกการลงทะเบียน
ไซต์นี้ให้คุณสามารถซื้อผลิคภัณฑ์ของเรา ตรวจติดตามคำสั่งซื้อของคุณ และรับข้อมูลสินค้า
เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อประมวลผลและส่งคำสั่งซื้อของคุณ (รวมถึงการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของคุณไปยังผู้รับสนองคำสั่งซื้อ และบริการการจัดส่ง เช่น ผู้ให้บริการการจัดส่งในประเทศ) เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อของคุณ สร้างบัญชีเพื่อการใช้งานในภายหลังเพื่อให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำสำหรับคำสั่งซื้อที่ตามมา และเพื่อการอื่นๆ ดังที่ระบุไว้โดย นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ของเรา